Vous êtes ici

Visite an de Zwin

Date Mardi, 10 Août 2021 - Jeudi, 12 Août 2021
Lieu Belgique - Zwin
Age 9-12
Prix 190.00 €
Places
max. 3
L’activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Mir besichen d’belsch Côte a kucken eis d’Vulle mol genau un. Am Naturpark Zwin entdecke mir eng flott Ausstellung, maachen en Hütteparcours a kucken eis natierlech d’Naturreservat mat all senge Waasservulle méi genau un.

0