Vous êtes ici

Science Camp 2018

Date Lundi, 6 Août 2018 - Vendredi, 10 Août 2018
Lieu Centre de Jeunesse Marienthal
Age 11-14
L'inscription est fermée.

Um Science Camp geet et dëst Joer em Wëssenschaft an "Adventure". Am Dall vun de siwe Schlässer maache mir spannend Atelieren zu Wëssenschaft, Technik a Natur an entdecken eis Ëmwelt während enger sëllechen Outdoor-Aktivitéiten.Leitung: Michelle SCHALTZ (Biologin), Manuel QUARING, Chiara WITRY, Ben ROCK. Eine Veranstaltung des Science-Club für junge Leute zwischen 11-14 Jahren. Mit freundlicher Unterstützung von 'natur musée'. Zusätzliche Informationen auf www.science-club.lu.

Inscription:
46 22 33 450
1

Autres voix d'inscription

par téléphone:
46 22 33 450