Vous êtes ici

OUTDOORplus

Date Vendredi, 17 Juillet 2020 - Dimanche, 26 Juillet 2020
Lieu BEAUFORT
Age 15-18
Prix 100.00 €
Places
max. 5
L'inscription est fermée.

Wann’s du gären dobausse bass an zesumme mat anere Jonken deng Staërkten a Kompetenze wëlls erweideren, da komm an erlief eng super Woch voll Spaass an Outdooraction zu Lëtzebuerg. Du kriss hei d’Chance nei Leit aus 4 anere Länner kennenzeléiren an 8 Deeg Outdoor, Natur a Kultur ze entdecken.

Umeldung: outdoor@nordstadjugend.lu

2