Vous êtes ici

Op der Ritterbuerg 2019

Date Lundi, 29 Juillet 2019 - Vendredi, 2 Août 2019
Lieu P&R Howald (mir fuere mam Bus)
Age 7-8

Mir liewe wéi d'Ritter op enger Buerg, erliewe spannend Geschichten am Schlasstuerm an am Bësch. Mir maachen eng Nuetssortie, besichen d'Draachenhielen, gi fëschen an ëmpfänken de Kinnek. Geschlof gëtt an engem Schlass anz'iesse kréie mir an der Jugendherberg.Responsabel: Christiane FLESCH (Animatrice), Julie SCHIEL, Alain SCHIEL, Yves FANTINI, Charlie THILL. Eng Aktivitéit vum Panda-Club fir Jonker vu 7-8 Joer. Mat der Ennerstëtzung vu 'natur musée'. Méi Informatiounen op www.panda-club.lu.

Inscription:
46 22 33 450
1

Autres voix d'inscription

en ligne:
par téléphone:
46 22 33 450
par email: