Vous êtes ici

Mam Nimham bei d’Indianer

Date Samedi, 5 Juin 2021 - Dimanche, 6 Juin 2021
Lieu HUELLAY/MARIENTHAL
Age 6-9
Prix 32.00 €
Places
max. 25
L’activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Du wëlls zwee flott Deeg am Bësch verbréngen? Hues du Loscht, d’Liewe vun den Indianer an hir Geschichten a Soe kennenzeléieren? Den Nimham a seng Indianer weisen dir, wéi s du e richtegen Indianer kanns ginn! Wann s du Loscht hues, d’Höle vun den Indianer ze erfuerschen, ze léiere wéi ee mam Bou schéisst a villes méi, da mell dech an deng Kollege séier u fir dëse Weekend an der Natur!!

0