Vous êtes ici

Hike & Adventure

Date Samedi, 3 Août 2019 - Samedi, 10 Août 2019
Lieu Colmar Berg
Age 10-13
Prix 390.00 €
Places
max. 20
L’activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Bass du gär sportlech aktiv a wëlls deng Energie lass ginn?

Da bass de beim „Hike and Adventure“ genee richteg. Mir

sinn déi ganz Woch mam Vëlo ënnerwee, maache flott Aktivitéiten

am Bësch, gi kloteren an nach villes méi. Du kanns

bei eis d’Erfarung maachen dobaussen an engem Zelt ze

iwwernuechten. Wann dat dir elo eppes seet an du fills

dech ugesprach, da mell dech un a komm eng Woch mat

eis an eng flott Kolonie!

Inscription:
36 74 68
1

Autres voix d'inscription

par téléphone:
36 74 68