Vous êtes ici

Astrophotographie

Date Lundi, 12 Novembre 2018 - Samedi, 17 Novembre 2018
Lieu Musée national d'histoire naturelle - 'natur musée'
Age 15-18
L'inscription est fermée.

Interesséiers du dech fir d'Astronomie a wëlls dir de Stärenhimmel eng kéier ganz genau ukucken? Dann ass dëse Workshop genau dat richtegt fir dech! Mat Teleskope maache mir astronomesch Fotoen, déi mir dono um Computer verschaffen.Leitung: Eric BUTTINI (Physiker). Eine Veranstaltung des Science-Club für junge Leute zwischen 15-18 Jahren. Mit freundlicher Unterstützung von 'natur musée'. Zusätzliche Informationen auf www.science-club.lu.

Inscription:
46 22 33 450
1

Autres voix d'inscription

par téléphone:
46 22 33 450