Vous êtes ici

OUTDOORplus

Date Vendredi, 21 Juillet 2017 - Dimanche, 30 Juillet 2017
Lieu COLMAR-BERG
Age 15-18
Prix 80.00 €
Places
max. 0
L'inscription est fermée.

Wann‘s du gären dobausse bass an zesumme mat anere Jonken deng Staërkten a Kompetenze wëlls erweideren, da komm an erlief eng super Woch voll Spaass an Outdooraction zu Lëtzebuerg. Du kriss hei d’Chance nei Leit aus 4 anere Länner kennenzeléieren an 8 Deeg Outdoor, Natur a Kultur ze entdecken.

2

Autres voix d'inscription